Различни екстензии за позиционирање при ортодедски операции – Trumpf Medical

Ортопедска операција на ‘рбет

а) Перкутна ласерска декомпресија на интервертебралниот диск

б) Микродисекција на цервикалниот или лумбалниот дел на ‘рбетот

в) Динамичка стабилизација со флексибилен имплант

г) Вертебропластика, или перкутана цементирање на ‘рбетот

д) Цервикална или лумбална операција на диск

 

 • Операција на рамо
 • Операција на рамо, на пример карпал тунел сидром – операција
 • Фрактура на надлактица, зглоб
 • Артроскопија на колено, ендоскопски дијагностички и терапевтски метод
 • Артропластика на колк – замена на колк поради фрактура на колк (постериорен латерален пристап)
 • Артропластика на колк – замена на колк поради фрактура на колк (антериорен пристап)
 • Артроскопија на колк
 • Фрактура на фемур
 • Фрактура на тибиа и фибула
 • Фрактура на пелвис
 • Хируршка пелвична фрактура
 • Фрактура на зглоб на нога

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.