Специјализирана екстензија за ортопедија – MIS-Hip – Extension, Trumpf Medical

  • Решение за ортопедија и трауматологија дизајниран за минимално инвазивни процедури како артроскопија на колк и тотална ендопротеза на колк. Дополнителни компоненти вклучуваат модуларни делови за остеосинтеза со флексибилност за време на операцијата и позиционирањето на пациентот.
  • MIS-Hip овозможува тродимензионално позиционирање на ногата. Ногата може да се постави во позиција на екстензија, абдукција или аддукција до 45 °, свиткување или ротација на коленото за време на операција.
  • Лесен за употреба благодарение на можноста за слободно позиционирање со една рака во повеќе насоки, како и можност за лесно прицврстување на количката за операционата маса.
  • Ергономскиот дизајн и материјалот од кој е изработена екстензијата, обезбедуваат слободно закачување на операционата маса без потребата од поддршка на под.
  • Одлична радиолуцентност при интраоперативно снимање со C-arm почнувајќи од пелвисот па се до стапалата.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.