Транспортен вентилатор – MEDUMAT Standard²– Weinmann Emergency

  • Брз и лесен пристап до вистински мод на вентилација за возрасни, деца и новороденчиња
  • CPR мод за водена кардиопулмонална ресусцитација заедно со иновативен CCSV мод
  • Мала тежина од 2.5 кг соодветна за земјен и воздрушен транспорт
  • CPAP мод – неинвазивен мод на вентилација преку маска
  • Хигиенски филтер со цел заштита од контаминација
  • Батерија со траење од повеќе од 10 часа
  • Може да се употребува за време на употреба на дефибилатор
  • Мерење на проток и мерење на CO2

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.