Транспортен инубатор – IncuArch, Atom Medical

  • Стандарден транспортен инкубатор кој обезбедува можности за лекување на високо ниво и ектремна мобилност.
  • Хауба дизајнирана за полесно набудување на бебето
  • Мониторинг на виталните знаци на бебето
  • Лесен и компактен со тежината од приближно 25 кг.
  • Намалени вибрации за време на транспортот

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.