Ултразвук за интензивна нега – Sparq, Philips

  • Робустно решение за интензивна нега за лесен и брз преглед на пациентите
  • Ви дава можност за поминување на повеќе време со пациентот
  • Simplicity мод – подесување на контроли само кои најчесто се користат
  • Погоден за регионална анестезија со софтвер за визуелизација на игла
  • АutoSCAN за автоматска визуелизација на ткивата и автоматско подесување на гаинот
  • Исклучително квалитетна слика со софтвери за подобра идентификација и диференцијација
  • “Заклучен” контролен панел со цел полесно чистење и хигиена во интензивна нега
  • Иновативен менаџмент за каблите на сондите

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.