Филипс – Avalon FM

Кардиотокографите на Филипс – Avalon FM се први и единствени кои нудат автоматско откривање на коинциденција (верификација преку канал) со употреба на Smart Pulse, мерејќи ги стапките на фетусот и мајката на срцето одделно.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.