Хируршко светло – iLED 7, Trumpf Medical

  • Со најновата технологија на 3Д сензори, големината на поле на осветлување и интензитет, светлото останува доследно без оглед на растојанието помеѓу светлото и оперативното поле или положбата на персоналот под светлото
  • може да се управува со помош на контролен панел на допир на ѕид, безжичен таблет или директно од стерилната рачка на главата на светлото
  • Паметно асистирање- Светлина без сенки
  • Паметна модуларност – флексибилност во иднина во случај на надградба со безжишна видео камера – TruVidia™ Wireless Camera
  • Паметен дизајн – едноставен и аеродинамичен дизајн на главата на светлото

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.