Неонатален високофрекфентен вентилатор – Leoni Plus Transport , Lowenstein Medical

  • Современ високофрефентен медицински вентилатор – респиратор со ергономски дизајн и врвна технологија
  • Модуларен и персонализиран спрема Вашите потреби со Neojet функција
  • Вградена батерија со долготрајна вентилација до 200 минути
  • Единствен високофрекфентен серифициран транспортен респиратор за земјен и воздушен транспорт
  • Компатибилен за вентилација при неонатален транспорт
  • 12’’ екран во боја на допир

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.