Aспиратори за интензивна нега Dominant Flex – Medela

  • Зголемени перформанси и побрза аспирација со едноставно допирање на копчето за промена на проток
  • Активирање на турбо режим за брза аспирација.
  • Намалено ниво на бучава
  • Процесот на развој и производство на Швајцарија го прави Dominant Flex сигурен и долготраен
  • Темелно тестиран
  • Можност за ракување без раце со помош на ножна педала

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.