HFO вентилатори

Leoni Plus од производителот Löwenstein Medical е погоден за долготрајна вентилација на многу мали и предвремено родени бебиња, новороденчиња и деца со тежина до 30 кг. Во прилог на основните режими за вентилација CPAP, IPPV/IMV, S-IPPV и SIMV, уредот има и два режими за вентилација PSV. Во режимите за асистирана вентилација, достапна е гаранција за контрола на волуменот.

Прецизниот сензор за проток овозможува автоматско прилагодување на чувствителноста на активирањето во однос на волуменот на пациентот (адаптација за активирање VT). Исклучително моќниот, интегриран високофреквентен модул Leoni HFO е за типот на дијафрагмата. Сите значајни основни поставки, отчитувања, ограничувања на алармот и графички информации, се достапни на прв поглед за работа.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.