Дигитална вага за бебе со LCD дисплеј

Дигитална вага за бебе со можност за мерење тежина и должина. Вага со LCD дисплеј.

Пластична структура испорачана со интегрирана висинска прачка.

Максимален капацитет -20 кг.  Минимален капацитет 5 g.  Опсег на подесување на должина до 70 см.

Copyright © 2021 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.