Инкубатори

Производителот ATOM Medical нуди стандарден модел на инкубатор Incu I со високо ниво на функционалност и зголемена безбедност кој поддржува голем број различни медицински задачи кои се извршуваат во различни области почнувајќи од интензивна нега до акушерска нега.

Воедно, карактеристиките за квалитет како инкубатор и врвните перформанси како потопла поддршка за новороденчето ја подобрија секојдневната нега за новороденче со моделот Dual Incu I. Air Incu I е инкубатор од економичен тип со едноставна функција.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.