Affiniti

Affiniti линијата на Ултразвучни апарати на Philips нуди моќна комбинација на перформанси и работна средина за поставување на брза и точна дијагноза. Достапните модели Affiniti 30, Affiniti 50 и Affiniti 70 нудат сеопфатна употреба во следните области:

  • Абдоминално ехо
  • Акушерско и Фетално ехо
  • Кардиолошки и Цереброваскуларни прегледи
  • Мали делови
  • Мускулно-скелетни прегледи
  • Општи педијатриски прегледи
  • Периферно-васкуларни прегледи
  • Гинеколошки прегледи

Моделите Affiniti поддржуваat широк спектар на ултразвучни сонди на производителот Philips, вклучително конвексни, линеарни, секторски, волуменски, ендокавитарни, трансезофагијални, интраоперативни итн..

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.